Gelombangggggggg…….Merahhhhhhhh…….

  1. Misi dan visi UMNO amat  jelas iaitu ingin membawa kemajuan berlandaskan syarie Islam iaitu pembangunan yang menyeluruh sama ada dari aspek agama mahu pun keduniaan. Maknanya kejar akhirat dan kejar dunia dalam satu visi melalui perpaduan kaum yang utuh.. Sikap saling percaya mempercayai antara komponen BN patut dinilai secara menyeluruh berbanding rakan saingan Pakatan Rakyat yang merupakan gabungan rapuh Demi masa depan, Gelombang. Merah perlu sokongan. Isyaallah agar dapaht
Advertisements