PENGAJIAN AM STPM: SOALAN KARANGAN

1. Kadar celik huruf merupakan salah satu indikator pembangunan sesebuah negara. Bincangkan apakah indikator-indikator lain yang boleh digunakan untuk mencapai matlamat tersebut.

Idea:
i. Tahap perkembangan ekonomi
– Pembangunan ekonomi dalam sektor perindustrian, perkhidmatan dan perkilangan (huraian boleh dikaitkan dengan pendapatan per kapita)
ii. Teknologi
– Teknologi ICT –Perkembangan ICT
iii. Kualiti hidup
– Tahap kualiti hidup yang semakin meningkat
iv. Kesihatan
– Tahap kesihatan yang semakin baik
v. Sosial Masyarakat
– Hubungan masyarakat yang lebih bersifat terbuka
vi. Infrastruktur Perhubungan
– Infrastruktur perhubungan moden
vii. Pengurusan
Tahap pengurusan dan pentadbiran Negara yang cekap dan moden

2. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar.
Huraikan penyataan di atas.

Idea Jawapan:
1. P&P berkesan
– Guru memberi fokus kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
2. Penyeliaan kerja secara konsisten
– Guru perlu menyelia kerja pelajar secara konsisten
3. Kelas Bimbingan
Kelas bimbingan secara konsisten bagi membimbing pelajar cemerlang dan pelajar lemah
4. Motivasi
– Guru perlu memberi motivasi kepada murid
5. Sokongan Ibu bapa
PIBG dan Program Temu Murni
6. Disiplin diri pelajar
– Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang kondusif
7. Persekitaran sekolah/bilik darjah
Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang kondusif
8. Sokongan kewangan
– Khususnya bagi pelajar-pelajar yang miskin

Advertisements

PENGAJIAN AM STPM: SOALAN KARANGAN

1. Kadar celik huruf merupakan salah satu indikator pembangunan sesebuah negara. Bincangkan apakah indikator-indikator lain yang boleh digunakan untuk mencapai matlamat tersebut.

Idea:
i. Tahap perkembangan ekonomi
– Pembangunan ekonomi dalam sektor perindustrian, perkhidmatan dan perkilangan (huraian boleh dikaitkan dengan pendapatan per kapita)
ii. Teknologi
– Teknologi ICT –Perkembangan ICT
iii. Kualiti hidup
– Tahap kualiti hidup yang semakin meningkat
iv. Kesihatan
– Tahap kesihatan yang semakin baik
v. Sosial Masyarakat
– Hubungan masyarakat yang lebih bersifat terbuka
vi. Infrastruktur Perhubungan
– Infrastruktur perhubungan moden
vii. Pengurusan
Tahap pengurusan dan pentadbiran Negara yang cekap dan moden

2. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar.
Huraikan penyataan di atas.

Idea Jawapan:
1. P&P berkesan
– Guru memberi fokus kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
2. Penyeliaan kerja secara konsisten
– Guru perlu menyelia kerja pelajar secara konsisten
3. Kelas Bimbingan
Kelas bimbingan secara konsisten bagi membimbing pelajar cemerlang dan pelajar lemah
4. Motivasi
– Guru perlu memberi motivasi kepada murid
5. Sokongan Ibu bapa
PIBG dan Program Temu Murni
6. Disiplin diri pelajar
– Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang kondusif
7. Persekitaran sekolah/bilik darjah
Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang kondusif
8. Sokongan kewangan
– Khususnya bagi pelajar-pelajar yang miskin