PENGAJIAN AM STPM : KARANGAN

SOALAN 1

Projek perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan merupakan antara cara mengatasi masalah kemiskinan dalam kalnagan rakyat. Walau bagaimanapun, pendekatan lain juga boleh dilaksankan bagi mengatasi masalah di atas. Bincangkan.

Skema

A.Idea wajib
1.Projek perumahan rakyat

B.Pendekatan lain
1.Pendidikan
2.Subsidi
3.Kesihatan
4.Prasarana
5.Kawalan harga barang keperluan

Nota: 1A + 3B

SOALAN 2

Kecuian ibu bapa merupakan antara faktor yang menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa culik. Selain itu, peristiwa hitam ini juga menampakkan pelbagai kelemahan pihak yang terlibat. Bincangkan.

Skema

A.Idea wajib
1.Kecuian ibu bapa

B.Kelemahan pihak lain
1.Penguatkuasaan undang-undang
2.Media massa
3.Masyarakat
4.NGO/ Institusi agama

Nota: 1A + 3B

SOALAN 3

Kegiatan perdagangan manusia merupakan satu lagi masalah baru yang serius zaman moden ini. Kegiatan ini telah mendatangkan impak kepada negara. Bincangkan.

A.Punca
1.Kemiskinan/ kesempitan hidup
2.Terpengaruh tawaran kerja
3.Kurang didikan moral/ agama
4.Materialistik
5.Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6.Taraf pendidikan mangsa

B.Kesan
1.Imej negara terjejas
2.Masalah social meningkat
3.Penyakit berjangkit
4.Penindasan

Nota: 2A + 2B

BAHAGIAN B (SAINS)

SOALAN 4

Belakangan ini pengedaran ubat tiruan di pasaran semakin berleluasa. Hakikatnya, penggunaan ubat kimia boleh mendatangkan masalah kepada pengguna. Bincangkan.

A.Punca
1.Penyalahgunaan teknologi moden
2.Keberkesanan semerta ubat tiruan
3.Teknologi pengesanan lemah
4.Kepakaran

B.Kesan
1.Keracunan
2.Kerosakan organ
3.Alahan
4.Ketagihan

Nota: 2A + 2B

SOALAN 5

Penggunaan bahan kimia yang sistematik mampu meningkat kan daya pengeluaran pertanian negara, sebaliknya penggunaan bahan kimia secara berlebihan akan mengamcam kehidupan manusia. Bincangkan.

Skema

A.Kepentingan
1.Meningkatkan pengeluaran
2.Meningkatkan daya tahan hasil
3.Kawalan penyakit

B.Kesan
1.Kesihatan manusia terjejas
2.Keracunan makanan
3.Kepupusan flora dan fauna
4.Pencemaran alam sekitar

Nota: 2A + 2B

PENGAJIAN AM STPM : KARANGAN

ESEI LARAS SATERA

1. Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa,terutamanya kemahiran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.Hasrat murni ini amat sukar untuk dicapai secara menyeluruh.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN:

A-KEPENTINGAN

1. Dapat menguasai kemahiran teknologi terkini
2. Sebagai bahasa perhubungan antarabangsa
3. Peluang pekerjaan
4. Saluran untuk meluaskan pengetahuan

B-MASALAH

1. Kekurangan tenaga pakar
2. Sikap masyarakat terutama di luar Bandar
3. Kekurangan prasarana/alat Bantu
4. Budaya/persekitaran

Nota: 2A+2B

2. Belakangan ini peningkatan kes ragut yang dilaporkan oleh media massa arus perdana amat membimbangkan.Perkembangan ini mendesak pelbagai jalan penyelesaian diambil secara bijaksana.
Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA JAWAPAN:

A-FAKTOR
1. Masalah ekonomi
2. Ajaran Agama/moral lemah
3. Persekitaran negatif
4. Media massa
5. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6. Pengaruh dadah

B-USAHA
1. Kuatkuasa undang-undang
2. Didikan Agama/moral
3. Kerjasama semua pihak
4. Kempen anti jenayah ragut
5. Teknologi CCTV

Nota: 2A+2B

3. Institusi keluarga seringkali disalahkan apabila kes jenayah yang melibatkan remaja bawah umur berlaku.Hakikatnya banyak lagi factor yang menyumbang kepada jenayah tersebut.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

A-IDEA WAJIB
1. Institusi kekeluargaan

B-FAKTOR LAIN
1. Sikap masyarakat
2. Rakan sebaya
3. Media massa
4. Pengaruh dadah

Nota: 1A+3B

ESEI LARAS SAINS

1. Penggunaan teknologi robotik yang semakin meluas dalam kehidupan manusia terbukti mampu mengatasi pelbagai kelemahan manusia.
Jelaskan pengakuan ini.

SKEMA JAWAPAN:

1. Batas masa bekerja manusia
2. Gemuruh/gangguan emosi manusia
3. Risiko nyawa/kecederaan
4. Kesetiaan tenaga buruh manusia
5. Komunikasi manusia

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

2. Keberkesanan penggunaan teknologi ‘komunikasi’ kerap terganggu oleh serangan virus.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

1. Hilang/padam rekod maklumat/pengkalan data
2. Lumpuh sistem rangkaian komunikasi
3. gangguan/kegagalan sistem operasi
4. kerosakan computer/alat komunikasi
5. E-jenayah/penyalahgunaan teknologi

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

BAHAGIAN C

1. Dengan jumlah penduduk Islam di seluruh dunia yang mencecah 1.6 bilion orang,tidak ada sebab industri makanan hala tidak boleh berkembang maju.Ada laporan yang menyatakan produk makanan halal dunia bernilai RM 1.9 trilion setahun.Namun Malaysia sedang berdepan dengan masalah pemalsuan sijil halal, kurangnya penglibatan pengusaha bukan Islam dan mematuhi syarat pengeluaran produk makanan halal.
(Dipetik dan di ubahsuai daripada Dewan
Masyarakat,Mac 2009)

i- Apakah kebimbangan masyarakat Islam dunia terhadap produk makanan dijamin halal?
ii- Dengan menggunakan tidak lebih dari 50 patah perkataan,nyatakan bagaimanakah cara untuk menambah pengeluaran makanan halal.

SKEMA JAWAPAN:

i- Kebimbangan masyarakat Islam terhadap produk makanan agar dijamin halal ialah kegiatan pemalsuan sijil halal.
ii- -Mengeluar/menambah francais produk makanan halal
-Memberi peluang kepada pengusaha bukan Islam menceburi industri makanan halal dengan syarat mematuhi langkah pengeluaran produk makanan halal
-Memudahkan/memperbanyakkan pengeluar sijil halal
– Mengurangkan karenah birokrasi dalam pengeluaran sijil halal

BAHAGIAN E

1. Berdasarkan maklumat dalam carta aliran dibawah,bincangkan apakah faktor-faktor yang menentukan seseorang itu mengamalkan pemakanan seimbang.

SKEMA JAWAPAN:

1. Pengetahuan – formal/tidak formal
2. Kecukupan bekalan makanan
3. Penyediaan makanan – kepercayaan dan sikap
4. Kebiasaan dan kelaziman
5. Kelaparan

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

PENGAJIAN AM STPM : KARANGAN

ESEI LARAS SATERA

1. Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa,terutamanya kemahiran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.Hasrat murni ini amat sukar untuk dicapai secara menyeluruh.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN:

A-KEPENTINGAN

1. Dapat menguasai kemahiran teknologi terkini
2. Sebagai bahasa perhubungan antarabangsa
3. Peluang pekerjaan
4. Saluran untuk meluaskan pengetahuan

B-MASALAH

1. Kekurangan tenaga pakar
2. Sikap masyarakat terutama di luar Bandar
3. Kekurangan prasarana/alat Bantu
4. Budaya/persekitaran

Nota: 2A+2B

2. Belakangan ini peningkatan kes ragut yang dilaporkan oleh media massa arus perdana amat membimbangkan.Perkembangan ini mendesak pelbagai jalan penyelesaian diambil secara bijaksana.
Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA JAWAPAN:

A-FAKTOR
1. Masalah ekonomi
2. Ajaran Agama/moral lemah
3. Persekitaran negatif
4. Media massa
5. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6. Pengaruh dadah

B-USAHA
1. Kuatkuasa undang-undang
2. Didikan Agama/moral
3. Kerjasama semua pihak
4. Kempen anti jenayah ragut
5. Teknologi CCTV

Nota: 2A+2B

3. Institusi keluarga seringkali disalahkan apabila kes jenayah yang melibatkan remaja bawah umur berlaku.Hakikatnya banyak lagi factor yang menyumbang kepada jenayah tersebut.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

A-IDEA WAJIB
1. Institusi kekeluargaan

B-FAKTOR LAIN
1. Sikap masyarakat
2. Rakan sebaya
3. Media massa
4. Pengaruh dadah

Nota: 1A+3B

ESEI LARAS SAINS

1. Penggunaan teknologi robotik yang semakin meluas dalam kehidupan manusia terbukti mampu mengatasi pelbagai kelemahan manusia.
Jelaskan pengakuan ini.

SKEMA JAWAPAN:

1. Batas masa bekerja manusia
2. Gemuruh/gangguan emosi manusia
3. Risiko nyawa/kecederaan
4. Kesetiaan tenaga buruh manusia
5. Komunikasi manusia

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

2. Keberkesanan penggunaan teknologi ‘komunikasi’ kerap terganggu oleh serangan virus.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

1. Hilang/padam rekod maklumat/pengkalan data
2. Lumpuh sistem rangkaian komunikasi
3. gangguan/kegagalan sistem operasi
4. kerosakan computer/alat komunikasi
5. E-jenayah/penyalahgunaan teknologi

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

BAHAGIAN C

1. Dengan jumlah penduduk Islam di seluruh dunia yang mencecah 1.6 bilion orang,tidak ada sebab industri makanan hala tidak boleh berkembang maju.Ada laporan yang menyatakan produk makanan halal dunia bernilai RM 1.9 trilion setahun.Namun Malaysia sedang berdepan dengan masalah pemalsuan sijil halal, kurangnya penglibatan pengusaha bukan Islam dan mematuhi syarat pengeluaran produk makanan halal.
(Dipetik dan di ubahsuai daripada Dewan
Masyarakat,Mac 2009)

i- Apakah kebimbangan masyarakat Islam dunia terhadap produk makanan dijamin halal?
ii- Dengan menggunakan tidak lebih dari 50 patah perkataan,nyatakan bagaimanakah cara untuk menambah pengeluaran makanan halal.

SKEMA JAWAPAN:

i- Kebimbangan masyarakat Islam terhadap produk makanan agar dijamin halal ialah kegiatan pemalsuan sijil halal.
ii- -Mengeluar/menambah francais produk makanan halal
-Memberi peluang kepada pengusaha bukan Islam menceburi industri makanan halal dengan syarat mematuhi langkah pengeluaran produk makanan halal
-Memudahkan/memperbanyakkan pengeluar sijil halal
– Mengurangkan karenah birokrasi dalam pengeluaran sijil halal

BAHAGIAN E

1. Berdasarkan maklumat dalam carta aliran dibawah,bincangkan apakah faktor-faktor yang menentukan seseorang itu mengamalkan pemakanan seimbang.

SKEMA JAWAPAN:

1. Pengetahuan – formal/tidak formal
2. Kecukupan bekalan makanan
3. Penyediaan makanan – kepercayaan dan sikap
4. Kebiasaan dan kelaziman
5. Kelaparan

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

PENGAJIAN AM STPM : KARANGAN

SOALAN LARAS SASTERA

Soalan 10 (Perpaduan)
Pendidikan merupakan pendekatan yang berkesan untuk mencapai perpaduan dalam kalangan kaum di Malaysia. Bincangkan.
Skema : (4+0)
Pendekatan / Cara
1. Kesedaran kepentingan perpaduan
2. Pergaulan semasa belajar
3. Aktiviti kokurikulum
4. Adab / hormat menghormati / nilai murni
5. Jati diri
6. Hayati sejarah negara

• pilih mana-mana 4 idea

Soalan 11 (Sektor pertanian)
Kerajaan kita amat sedar akan kepentingan sektor pertanian dan selaras dengan itu telah memberikan penekanan terhadapnya secara menyeluruh. Bincangkan.
Skema Jawapan : (2A+2B)
A. Kepentingan sektor pertanian
1. Sumber makanan penduduk
2. Sumber hasil Negara
3. Peluang pekerjaan
4. Penggerak sektor hiliran
B. Langkah memajukan sektor pertanian
5. Pendidikan
6. Penggunaan teknologi moden
7. Sistem pemasaran
8. Prasarana

Soalan 12 (Pengangkutan awam)
Kesesakan lalu lintas terutama waktu puncak menyebabkan pengangkutan awam menjadi pilihan yang sesuai kepada warga kota. Bincangkan pernyataan ini.
Skema Jawapan : (4+0)
Keistimewaan
1. Kos tambang yang murah
2. Cepat / menjimatkan masa
3. Ekslusif / selesa
4. Kurang risiko kemalangan
5. Kapasiti muatan penumpang
6. Kemudahan khusus untuk Orang Kurang Upaya (OKU)

Soalan Laras Sains

Soalan 19 (Ekosistem / Maritim)
Seringkali kita terbaca berita tentang kemusnahan hidupan akuatik dalam kuantiti yang banyak. Aktiviti nelayan dikenal pasti sebagai punca utama kepada masalah ini. Jelaskan pernyataan di atas.
Skema Jawapan : (4+0)
Punca-punca
1. Penggunaan bahan tuba
2. Kejutan elektrik
3. Kemusnahan habitat
4. Alat tangkapan
5. Penggunaan bahan peledak atau bom

Soalan 20 (Biodiversiti)
Ancaman sumber biodiversiti di negara ini dikenal pasti disebabkan oleh kegiatan manusia yang pastinya merugikan mereka. Bincangkan.
Skema Jawapan :(4+0)
Punca-punca manusia
1. Pemusnahan hutan
2. Perancangan pembangunan yang tidak sistematik
3. Projek hidroelektrik
4. Aktiviti pencemaran alam serius
5. Sistem pelupusan sisa yang tidak cekap

Soalan 21 (Kekurangan sumber protein)
Ancaman sumber protein dari sumber akuatik di negara ini menjadi semakin serius. Oleh itu, pelbagai langlah patut diambil untuk menangani masalah ini. Bincangkan pernyataan ini.
Skema Jawapan ; (2A+2B)
A. Punca-punca
1. Pencemaran alam
2. Bencana alam
3. Pemusnahan habitat akuatik
B. Langkah-langkah
4. Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
5. Akuakultur / sangkar akuatik
6. Tukun tiruan
7. Habitat akuatik
8. Rawatan pencemaran air

PENGAJIAN AM STPM : KARANGAN

Laras sastera:
Kadar upah yang tinggi dan pelbagai pengukuhan lain merupakan daya penarik kepada kemasukan pendatang asing ke Malaysia. Jelaskan penyataan ini.

A (Idea wajib)

1. Kadar upah yang tinggi

B Pengukuhan lain

1. politik yang stabil
2. Peluang kerja yang banyak
3. sikap majikan
4. Kerjasama penduduk tempatan

Nota : 1A + 3B

Gejala merokok dalam kalangan remaja masa kini semakin berleluasa diransang oleh pengaruh media massa dan pengaruh-pengaruh lain. Jelaskan penyataan di atas.

A (Idea wajib)

1. Pengaruh media masa

B. Pengaruh lain

1. Pengaruh rakan sebaya
2. Institusi keluarga
3. Iklan
4. Idola pujaan remaja

Nota : 1A + 3B

Pengguna jalan raya di Malaysia masa kini sering terdedah kepada risiko tindakan ganas samseng jalanan. Jelaskan penyataan ini.

Idea / kesan

1. Kemalangan jalan raya
2. Kerosakan kenderaan
3. Jenayah kecederaan
4. Kesesakan lalu lintas
5. Kecurian
6. Perang mulut / maki hamun dengan bahan kesat

Nota : Pilih 4 idea di atas

Laras sains :
Senaman merupakan antara langkah penjagaan tahap kesihatan seseorang. Selain itu umumnya memang maklum terdapat pelbagai alternatif ke arah cita-cita murni ini. Bincangkan.

A. (Idea wajib)

1. Bersenam

B. Langkah-langkah lain

1. pemakanan seimbang
2. Gaya hidup sihat
3. Pencegahan awal
4. Pemeriksaan kesihatan secara berkala

Nota : 1A + 3B

Bioteknologi yang menjadi asas kepada perkembangan teknologi genetik berupaya memajukan sektor pertanian negara. Huraikan penyataan ini.

Idea / Kebaikan

1. Benih baka baru (kepelbagaian spesies)
2. Daya tahan hasil pertanian
3. Perkembangan teknologi penyelidikan dan pembangunan
4. Tempoh matang singkat
5. Rawatan penyakit ternakan / tanaman

Nota : Mana-mana 4 idea di atas

PENGAJIAN AM STPM : SOALAN LARAS SAINS DAN SASTERA

BAHAGIAN A

SOALAN 13

Agenda melahirkan modal insan yang cemerlang merupakan suatu tuntutan bagi sesebuah negara. Walau bagaimanapun ke arah merealisasikan hasrat ini banyak halangan yang terpaksa dihadapi. Bincangkan pernyataan di atas?

SKEMA
2A + 2B

A. Kepentingan modal insan cemerlang

1. Aset tenaga kerja
2. Ketahanan jati diri
3. Mutu / gaya kepimpinan unggul
4. Usahawan kreatif

B. Halangan

1. Kepakaran
2. Prasarana
3. Sikap

Soalan 14

Masalah kemiskinan masih tidak dapat diatasi walaupun negara kita telah merdeka selama 52 tahun. Pendekatan yang lebih berkesan wajar dilakukan agar keadaan tidak terus menghimpit rakyat. Bincangkan.

SKEMA

2A + 2B

A. Punca kemiskinan masih berlaku

1. Pendidikan terhad
2. Sikap
3. Orang tengah
4. Kenaikan harga atau kos sara hidup

B. Langkah

1. Pendidikan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Subsidi

Soalan 15

Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi sebagai pengeluar makanan halal. Bincangkan

SKEMA

4A

Potensi pengeluar makanan halal

1. Usahawan Islam yang ramai
2. Saiz pasaran yang luas
3. Kemahiran teknologi
4. Galakan kerajaan
5. Agensi kawalan sijil halal
6. Pengaruh Pengerusi OIC

BAHAGIAN B

Soalan 16

Pelancongan Kesihatan di Malaysia berpotensi tinggi untuk menjadi penjana ekonomi negara, Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA

4A

1. Kepakaran tenaga buruh
2. Rangkaian komunikasi global
3. P & P
4. Kepelbagaian sumber perubatan
5. Kepelbagaian perkhidmatan perubatan

Soalan 17

Perkembangan industri maya menambahkan keberkesanan sistem pemasaran sesuatu produk pada era kini. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan perkembangan industri maya kini telah membawa implikasi buruk kepada masyarakat. Jelaskan.

SKEMA

2A + 2B

A. Kebaikan/Keberkesanan

1. Pengurusan perniagaan yang sistematik
2. Pengiklanan
3. Operasi 24 jam

B. Implikasi kepada masyarakat

1. Kesihatan
2. Jenayah maya
3. Kebergantungan kepada teknologi

Soalan 18

Pembedahan plastik semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat terutama golongan selebriti. Walaupun keghairahan boleh mendatangkan kesan negaatif dalam jangkamasa panjang. Bincangkan.

SKEMA

2A + 2B

A. Dapat sambutan

1. Nilai tambah kecantikan
2. Awet muda
3. Rawatan kecacatan
4. Kesan Psikologi

B. Kesan Negatif

1. Kesihatan
2. Kesan sampingan
3. Rawatan susulan

BAHAGIAN C

“Akibat pembangunan yang tidak seimbang akan muncul sikap materialistik secara keterlaluan. Materialistik mementingkan kebendaan berbanding dengan pembangunan sosial dan ruhani. Manusia menjadi terlalu taksub dengan keduniaan sehingga hubungan sosial dieksploitasi sebagai alat untuk mendapat kebendaan dan bukan bermatlamat untuk mencpai kehidupan harmoni. Roh Rukun Negara seharusnya dibangkitkan semula dan dijadikan teras utama pembangunan dan pembentukan Bangsa Melaysia,”

( Dipetik dan dubahsuai daripada rencana “Menghayati Roh Rukun Negara oleh Lee Yok Fee dalam Dewan Masyarakat Jun 2009 )

i) Apakah yang dimaksudkan dengan sikap materialistik?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kesan sikap materialistik kepada anggota masyarakat?

SKEMA.

i. Sikap materialistik bermaksud sikap mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam mengejar kekayaan dunia sehingga melupakan interaksi sesama manusia.

ii. a) Meningkat gejala sosial.
b) Kepincangan nilai murni dalam masyarakat.
c) Wujud pecah amanah
d) Kecelaruan emosi

PENGAJIAN AM STPM : SOALAN LARAS SAINS DAN SASTERA

BAHAGIAN A

SOALAN 13

Agenda melahirkan modal insan yang cemerlang merupakan suatu tuntutan bagi sesebuah negara. Walau bagaimanapun ke arah merealisasikan hasrat ini banyak halangan yang terpaksa dihadapi. Bincangkan pernyataan di atas?

SKEMA
2A + 2B

A. Kepentingan modal insan cemerlang

1. Aset tenaga kerja
2. Ketahanan jati diri
3. Mutu / gaya kepimpinan unggul
4. Usahawan kreatif

B. Halangan

1. Kepakaran
2. Prasarana
3. Sikap

Soalan 14

Masalah kemiskinan masih tidak dapat diatasi walaupun negara kita telah merdeka selama 52 tahun. Pendekatan yang lebih berkesan wajar dilakukan agar keadaan tidak terus menghimpit rakyat. Bincangkan.

SKEMA

2A + 2B

A. Punca kemiskinan masih berlaku

1. Pendidikan terhad
2. Sikap
3. Orang tengah
4. Kenaikan harga atau kos sara hidup

B. Langkah

1. Pendidikan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Subsidi

Soalan 15

Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi sebagai pengeluar makanan halal. Bincangkan

SKEMA

4A

Potensi pengeluar makanan halal

1. Usahawan Islam yang ramai
2. Saiz pasaran yang luas
3. Kemahiran teknologi
4. Galakan kerajaan
5. Agensi kawalan sijil halal
6. Pengaruh Pengerusi OIC

BAHAGIAN B

Soalan 16

Pelancongan Kesihatan di Malaysia berpotensi tinggi untuk menjadi penjana ekonomi negara, Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA

4A

1. Kepakaran tenaga buruh
2. Rangkaian komunikasi global
3. P & P
4. Kepelbagaian sumber perubatan
5. Kepelbagaian perkhidmatan perubatan

Soalan 17

Perkembangan industri maya menambahkan keberkesanan sistem pemasaran sesuatu produk pada era kini. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan perkembangan industri maya kini telah membawa implikasi buruk kepada masyarakat. Jelaskan.

SKEMA

2A + 2B

A. Kebaikan/Keberkesanan

1. Pengurusan perniagaan yang sistematik
2. Pengiklanan
3. Operasi 24 jam

B. Implikasi kepada masyarakat

1. Kesihatan
2. Jenayah maya
3. Kebergantungan kepada teknologi

Soalan 18

Pembedahan plastik semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat terutama golongan selebriti. Walaupun keghairahan boleh mendatangkan kesan negaatif dalam jangkamasa panjang. Bincangkan.

SKEMA

2A + 2B

A. Dapat sambutan

1. Nilai tambah kecantikan
2. Awet muda
3. Rawatan kecacatan
4. Kesan Psikologi

B. Kesan Negatif

1. Kesihatan
2. Kesan sampingan
3. Rawatan susulan

BAHAGIAN C

“Akibat pembangunan yang tidak seimbang akan muncul sikap materialistik secara keterlaluan. Materialistik mementingkan kebendaan berbanding dengan pembangunan sosial dan ruhani. Manusia menjadi terlalu taksub dengan keduniaan sehingga hubungan sosial dieksploitasi sebagai alat untuk mendapat kebendaan dan bukan bermatlamat untuk mencpai kehidupan harmoni. Roh Rukun Negara seharusnya dibangkitkan semula dan dijadikan teras utama pembangunan dan pembentukan Bangsa Melaysia,”

( Dipetik dan dubahsuai daripada rencana “Menghayati Roh Rukun Negara oleh Lee Yok Fee dalam Dewan Masyarakat Jun 2009 )

i) Apakah yang dimaksudkan dengan sikap materialistik?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kesan sikap materialistik kepada anggota masyarakat?

SKEMA.

i. Sikap materialistik bermaksud sikap mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam mengejar kekayaan dunia sehingga melupakan interaksi sesama manusia.

ii. a) Meningkat gejala sosial.
b) Kepincangan nilai murni dalam masyarakat.
c) Wujud pecah amanah
d) Kecelaruan emosi

PENGAJIAN AM STPM : SOALAN LARAS SAINS DAN SASTERA

KUMPULAN 9
Bahagian A

No.25
Kenaikan harga barang menjadi masalah yang sukar dikawal terutama sekali setiap musim perayaan. Jelaskan penyataan ini.

Isi:
1.Kekurangan kakitangan penguatkuasaan
2.Sikap peniaga
3.permintaan yang bertambah
4.sikap pengguna
5.pengaruh iklan

No.26
Pengaruh rancangan hiburan seperti realiti TV merupakan antara punca yang meyebabkan gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Walau bangaimanapun masalah ini juga dirangsang oleh masalah dalam institusi kekeluargaan. Jelaskan.

1 + 3
Isi:
A
Idea wajib- Pengaruh rancangan realiti TV
B-Masalah keluarga
1.Kemiskinan
2.perceraian
3.sikap ibu bapa
4.tahap pendidikan dalam keluarga

No.27
Perubahan sistem kehidupan dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini telah menyebabkan semakin menebalnya sikap individualistik. Keadaan ini boleh mengancam keharmonian negara. Bincangkan.

2A + 2B
Isi:
A-Punca
1.Sikap materialistik
2.Perkembangan teknologi
3.sistem petempatan
4.kesibukan
B-Kesan
1.wujud masalah perkauman
2.semangat kejiranan terhakis
3.meningkat gejala sosial
4.imej negara terjejas.

Bahagian B
No.5
Penggunaan satelit dapat menjana perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatkan tahap kemajuan sektor-sektor lain di Malaysia. Jelaskan penyataan ini.

A.Menjana telekomunikasi;
1.rangkaian komunikasi global
2.kepelbagaian alat telekomunikasi
3.p & P dalam komunikasi

B.Kemajuan dalam sektor lain;
1.Pendidikan
2.perubatan
3.ramalan cuaca
4.pertahanan dan keselamatan
5.pengurusan

2A + 2B

No.6
Kemajuan sistem penyampaian maklumat banyak membantu kehidupan manusia walaupun dari sudut lain sistem ini juga boleh mengancam keharmonian kehidupan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.

A.Kebaikan;
1.Pengurusan
2.Keselamatan
3.Perubatan
4.P & P

B.Ancaman;
1.Jenayah maya
2.kesihatan
3.kebergantungan kepada teknologi

2A + 2B

No.4
Perkembangan positif dalam teknologi kejuruteran berjaya memesatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Huraikan.

Skema;
1.P & P
2.Pertanian
3.Aeroangkasa
4.Telekomunikasi
5.Petrokimia/tenaga
6.Pengangkutan
7.Industri

Nota: Pilih 4 idea di atas.

Bahagian C

PENGKOMPOSAN DALAM INDUSTRI SAWIT DAN PADI

“… Pengkomposan ditakrifkan sebagai suatu proses penguraian bahan organik dan sisa dalam suatu keadaan terkawal. Bahan yang berpotensi untuk dihuraikan secara biologikal ialah rumput, daun, kertas dan sisa makanan yang boleh dipecahkan dengan tindakan mikroorganisma aerobik untuk membentuk bahan urai yang lebih stabil….”

(Dipetik dan diubahsuai daripada rencana “Pengkomposan dalam Industri Sawit dan Padi”, oleh Abdul Rahman Mahmud, Dewan Kosmik, April 2009)

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan pengkomposan?

Pengkomposan ialah proses menghancurkan bahan organik dan bahan buangan.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan pengkomposan kepada negara.

Pengkomposan penting kepada negara kerana dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Bahan seperti rumput, daun dan kertas dapat diuraikan secara biologikal untuk menghasilkan baja organik dapat mengurangkan bahan buangan. Seterusnya pengkomposan membanu mengurangkan beban ekonomi negara. Kos yang tinggi untuk rawatan sisa cemar dapat diatasi kerana pengkomposan menggunakan teknologi yang mesra alam.

Isi Tambahan:
3.mengoptimumkan penggunaan sisa buangan.
4.elak pembaziran bahan proses.

BAHAGIAN E.

Soalan 3.
Berdasarkan maklumat dalam carta aliran di bawah, bincangkan faktor yang mempengaruhi amalan pemakanan yang seimbang dan kesan pengambilan makanan seimbang.

Skema Jawapan:

Faktor;
1.Pengetahuan- formal dan tidak formal
2.Kepercayaan dan sikap
3.Kebiasaan atau kelaziman
4.Kelaparan
5.Kecukupan bekalan makanan
6.Penyediaan makanan

Kesan;
1.Nilai nutrisi- tahap kesihatan
2.Peningkatan aktiviti

Soalan 7

Berdasarkan Carta di bawah, jelaskan pola pencemaran alam sekitar pada tahun 1991 hingga 1995. Nyatakan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar.

Skema Jawapan:
A. Perubahan
-Jumlah keseluruhan meningkat berterusan daripada 811 kes pada tahun 1991 kepada 2758 kes pada tahun 1995 (240%)

B.Perbezaan
-Tahun 1991 tertinggi- pencemaran udara 71%(576 kes) daripada jumlah keseluruhan 811 kes, terendah kes-kes pencemaran lain 6.7%(54 kes) daripada 811 kes keseluruhan.

-1993 tertinggi pencemaran udara 69% (1279 kes) daripada jumlah keseluruhan 1853 kes, terendah kes pencemaran lain 7%(130 kes) daripada jumlah keseluruhan 1853 kes.

C.Punca;
-Pertambahan bilangan kenderaan dan pertambahan sektor perkilangan membebaskan gas-gas rumah hijau.
-pembuangan sisa domestik atau sampah sarap ke dalam sungai
-pembakaran terbuka kawasan pertanian dan sampah sarap
-Bencana alam-letusan gunung berapi, banjir
-kebocoran loji nuklear
-pembuangan sisa toksik
-kebakaran hutan secara semula jadi

PENGAJIAN AM STPM : SOALAN LARAS SAINS DAN SASTERA

LARAS SAINS
PENGURUSAN SISA TOKSIK
Ketidakcekapan pengurusan sisa toksid mengancam kehidupan manusia dan alam sekitar. Bincangkan.
A. Ancaman terhadap kehidupan manusia
1. Menjejaskan kesihatan
2. Keracunan makanan
3. Kesan terhadap genetik

B. Ancaman terhadap alam sekitar
1. Pencemaran alam sekitar
2. Kepupusan flora dan fauna
3. Keseimbangan ekologi terganggu

MAKANAN SUPLIMEN
Pengambilan makanan suplimen seperti pil vitamin dapat meningkatkan tahap kesihatan manusia, tetapi pengambilannya yang tidak mengikut peraturan boleh menjejaskan kesihatan. Jelaskan.
A. Kepentingan makanan suplimen
1. Baik untuk kesihatan
2. Menjamin tumbesaran yang normal
3. Membantu pesakit / mereka yang alahan mendapat bekalan makanan yang sempurna

B. Kesan negatif
1. Keracunan makanan
2. Ketagihan
3. Kerosakan pada organ
4. Kesan sampingan

TEKNOLOGI NANO
Teknologi nano boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan pelbagai produk. Teknologi ini berpotensi mengatasi pelbagai masalah dalam kehidupan manusia. Bincangkan.
A. Hasil pelbagai produk (idea wajib)

B. Atasi masalah
1. Krisis air
2. Krisis tenaga
3. Perubatan
4. Komunikasi

LARAS SASTERA
PELABURAN ASING
Kemasukan pelabur asing membantu menjana ekonomi sesebuah negara, terutamanya dalam kalangan negara-negara membangun. Bincangkan pernyataan ini.
A. Kepentingan pelaburan asing
1. Peluang pekerjaan
2. Pemindahan teknologi dan kepakaran
3. Kemasukan modal
4. Meluaskan pasaran
5. Pembangunan prasarana insitu
6. Memajukan industri pelancongan
 Pilih 4 daripada idea di atas

PERMAINAN TRADISIONAL
Permainan tradisional sesuatu kaum di Malaysia perlu dipertahankan daripada terus lenyap ditelan zaman. Oleh itu, tindakan untuk mempopularkan permainan ini perlu digiatkan. Bincangkan.
A. Kepentingan
1. Perpaduan
2. Kebanggaan budaya
3. Tarikan pelancong
4. Sumber pendapatan

B. Langkah
1. Pendidikan / pendedahan cara permainan
2. Pertandingan / pesta
3. Kempen

KRAFTANGAN
Industri kraftangan sentiasa diberikan fokus utama oleh negara. Selaras dengan kesedaran ini, usaha terus dilaksanakan untuk memajukannya selaras dengan perkembangan semasa. Jelaskan pernyataan ini.
A. Kepentingan
1. Meningkatkan ekonomi negara
2. Mewujudkan peluang pekerjaan
3. Memelihara identiti budaya

B. Usaha
1. Program pendidikan / memberi latihan
2. Meluaskan pasaran ke peringkat global
3. Bantuan dana / modal

Masa depan industri kraftangan di malaysia masih tidak menentu walaupun pelbagi usaha untuk memajukannya telah dilakukan. Bincangkan.
A. Idea (punca)
1. Persaingan
2. Kurang minat
3. Kekurangan bahan mentah
4. Teknologi tradisional
5. Kerjasama tidak wujud

PENGAJIAN AM STPM : SOALAN GRAF BAR KOMPONEN

Graf Bar Komponen
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar dan juga data setiap jenis kenderaan bermotor di Malaysia bagi tempoh yang dilaporkan.

Bilangan kenderaan bermotor yang berdaftar di Malaysia sentiasa bertambah tahun demi tahun. Pertambahan ini jika tidak diseimbangkan dengan perkembangan rangkaian dan sistem jalan raya pasti akan menimbulkan masalah kesesakan lalu lintas. Sebagai contoh, pada tahun 1996 terdapat sejumlah 7 686 684 unit pelbagai jenis kenderaan, dan bilangannya meningkat sebanyak 863 785 unit pada tahun berikutnya. Bilangan ini terus meningkat kira-kira hampir 600 000 unit pada tahun 1998.
Kenderaan bermotor yang paling banyak didaftarkan sepanjang tempoh tersebut ialah motosikal. Pada tahun 1996, sebanyak 3 951 931 unit motosikal didaftarkan, dan bilangan ini meningkat kepada 4 328 997 unit pada tahun 1997. Bilangan motosikal yang didaftarkan terus meningkat sebanyak 363 186 unit pada tahun berikutnya. Seterusnya, motokar merupakan kenderaan kedua popular di Malaysia selepas motosikal. Pada tahun 1996, sebanyak 2 886 536 unit motokar telah didaftarkan, dan bilangan ini terus bertambah untuk dua tahun berturut-turut, iaitu masing-masing sebanyak 384 768 dan 181 584 unit berbanding bilangan motokar pada tahun sebelumnya.
Selain itu, pendaftaran kereta sewa atau teksi dan bas juga turut bertambah. Walaupun tidak sebanyak bilangan motosikal dan motokar, perkembangan ini menggambarkan kemajuan yang baik dalam bidang pengangkutan awam di Malaysia. Pada tahun 1996, sebanyak 59 456 unit kereta sewa atau teksi dan 38 965 unit bas telah didaftarkan. Bilangan kereta sewa atau teksi terus bertambah menjadi 62 119 unit manakala bilangan bas bertambah menjadi 43 444 unit pada tahun 1997. Seterusnya pada tahun 1998, bilangan kereta sewa atau teksi yang didaftarkan bertambah kepada 64 632 unit. Begitu juga dengan bilangan bas yang didaftarkan bertambah kepada 45 643 unit pada tahun 1998.
Perkembangan pendaftaran kenderaan barang di Malaysia dalam tempoh ini menunjukkan ciri yang agak menarik kerana bilangannya sentiasa melebihi 500 000 unit. Pada tahun 1997, sebanyak 574 622 unit kenderaan barang telah didaftarkan dan bilangan ini melebihi sebanyak 62 457 unit berbanding tahun sebelumnya, tetapi kurang sebanyak 24 527 unit berbanding bilangan pada tahun 1998.
Malahan, pada tahun 1998 juga terdapat sejumlah 286 898 unit kenderaan-kenderaan lain seperti kereta kerajaan, treler, dan kenderaan sekolah memandu yang didaftarkan. Bilangan ini merupakan jumlah terbanyak berbanding tahun-tahun sebelumnya, iaitu 237 631 unit pada tahun 1996 dan 269 983 unit pada tahun 1997.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Statistics Handbook 1999)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.