PENGAJIAN AM STPM : OIC (DEKLARASI PUTRAJAYA)

Pelan tindakan 12 perkara Deklarasi Putrajaya yang digariskan bagi menjayakan matlamat OIC ialah:-
1. Menganalisis pendirian yang diambil oleh OIC berhubung isu-isu antarabangsa dan merangka strategi untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan negara anggota.
2. Meningkatkan dialog antara umat, khususnya di kalangan cendekiawan, intelek dan pembuat dasar seterusnya mempraktikkan institusi Islam sedia ada seperti Akademi Fekah Islam.
3. Mewujudkan dialog antara budaya dan tamadun termasuk Barat dan organisasi antarabangsa serta serantau untuk meningkatkan kesedaran tentang kesederhanaan, persefahaman dan penerimaan Islam adalah agama yang menyeru keamanan dan harmoni.
4. Melengkapkan kajian menyeluruh mengenai penstrukturan semula Sekretariat OIC oleh syarikat perunding dengan menyediakan struktur, metodologi untuk meningkatkan kewangan dan sumber manusia.
5. Mewujudkan kumpulan penyelidik untuk mengemukakan pendidikan dalam menyumbang ke arah keamanan, persefahaman, pembangunan ekonomi dan modenisasi termasuk peningkatan peranan wanita dalam pembangunan ekonomi.
6. Mengambil kira koordinasi interaksi yang lebih fokus dan bertukar-tukar pandangan dan idea di antara cendekiawan Islam, usahawan, ahli perniagaan dan penggubal dasar dalam isu penting berhubung umat Islam.
7. Mendokong pembangunan sains dan teknologi antara negara anggota melalui persidangan saintis Islam, jurutera, pencipta dan ahli teknologi dengan tujuan bertukar-tukar pendapat, kajian dan pengalaman sesama mereka.
8. Mengambil pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan isu ekologi yang penting untuk survival kemanusiaan.
9. Mewujudkan program kerjasama di antara negara anggota dalam bidang pembangunan ICT melalui perkongsian bijak di antara kerajaan dan swasta.
10. Memperbaiki mekanisme sedia ada untuk membantu negara anggota bagi mengelakkan konflik.
11. Mengambil langkah praktikal untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan melalui perkongsian pangkalan data dan rangkaian perkhidmatan kewangan, perkapalan dan udara.
12. Mempertimbangkan cadangan Aturan Pembayaran Perdagangan Berasaskan Emas (GTPA) di antara negara-negara anggota sebagai mekanisme alternatif dalam perdagangan antarabangsa dalam usaha mempertingkatkan perdagangan dan ekonomi

About these ads

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: